Peuterarrangement

Naast kinderdagopvang bieden wij vanaf 2,5 jaar ook peuterarrangementen aan. Doordat we nauw samenwerken met de basisschool kunnen we de overgang van peuter naar kleuter vloeiend laten verlopen. We bieden verschillende thematische activiteiten aan. 

Vaste dagdelen

Twee of vier ochtenden; jouw kind is op vaste ochtenden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat. Onze medewerkers werken altijd met dezelfde groep kinderen en met een programma waarin taalontwikkeling en sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Er wordt gewerkt met een vast aanbod, maar toch is geen ochtend hetzelfde! 

VVE

We werken op ons peuterarrangement met een speciaal programma: voor en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor kunnen we kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug bieden zodat de stap naar de basisschool wat makkelijker is. VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. We werken hierbij nauw samen met de onderbouw van de basisschool. 

Wat is het verschil tussen een peuterarrangement en een kinderdagverblijf?

Als je geen opvang voor de hele dag nodig hebt, maar het belangrijk vindt dat je peuter een aantal ochtenden met andere kinderen speelt en wordt uitgedaagd om te ontdekken, is een peuterarrangement een goed keuze voor je. Het activiteitenaanbod is op het kinderdagverblijf meestal hetzelfde als op het peuterarrangement. Het kinderdagverblijf kent ruimere openingstijden waar kinderen de hele dag kunnen verblijven en daar ook eten en een middagslaapje kunnen doen. 
 

Wil je meer informatie over ons aanbod?
Kijk dan op : www.kanteel.nl/locaties/kindcentrum-sterrenbosch/