Sociale Media

Eigentijds?

Kindcentrum Sterrenbosch zet in op partnerschap met ouders. Dit vinden wij erg belangrijk. We hebben tenslotte een gezamenlijk belang:  het kind. De leerling is gemiddeld 5 uur per dag in de klas en we willen graag laten zien hoe ons onderwijs eruit ziet. Voor veel ouders is het prettig als de informatie gemakkelijk naar hen toe komt. Ook is actualiteit in toenemende mate een vereiste. De school heeft gekozen om social media te gebruiken die voldoen aan de eisen van de school. Onze eisen zijn:

1. Aansluiten bij wat de maatschappij (ouders) gebruikt.

2. Gebruikersvriendelijk voor ouder en leerkracht.

3. Mogelijkheid tot snel en gemakkelijk "heen en weer" te kunnen communiceren.

Het eerste punt geeft dus ook aan dat de school regelmatig de wijze van communiceren zal evalueren en bij een maatschappelijke verandering zal bekijken hoe aan te sluiten.

Welke media?

De school heeft sinds jaren een traditionele website (www.kcsterrenbosch.nl). Daarnaast is er gekozen voor het platform Facebook en sinds januari 2019 maken we gebruik van de schoolapp Social Schools. Zo komen we op het volgende overzicht:

Schoolwebsite:    
Met als doel statische informatie die we jaarlijks plaatsen. Door het jaar heen kleine wijzigingen en aanvullingen. Denk  hierbij o.a. aan de jaarkalender.

Social Schools:    
Via deze veilige schoolomgeving geven we ouders minimaal een keer in de week een kijkje in de klas. De berichtgeving kan van allerlei aard zijn.

Onderhoud van deze media:

De leerkrachten van de school onderhouden de bovenstaande media. Omdat hun primaire taak is onderwijs geven aan de leerlingen op onze school, is het voor de school heel belangrijk dat alle media zeer gemakkelijk zijn in het gebruik. Dit is mede een belangrijke onderlegger waarom Facebook en Social Schools de voorkeur hebben, boven een reguliere website. Het is een reguliere taak voor de leerkracht(en) om de schoolpagina te onderhouden. Er zijn twee personeelsleden die hun collega's ondersteunen, helpen en motiveren bij het werken met deze manier van communiceren. Daarnaast onderhoud één van de collega's de Facebookpagina.

Wat plaatsen we?

We willen ons onderwijs laten zien. Dit wil zeggen dat we beschrijven wat er bijvoorbeeld in een groep is gedaan in de lessen van die dag. Dat we foto's plaatsen van reguliere lessen en van bijzondere lessen en vieringen. Ook maken we filmpjes van ons onderwijs. We houden een agenda bij waarin te zien is wat er gepland staat.

Integer en met goede smaak

We hebben vooraf veel gesproken over hoe we omgaan met de privacy van leerlingen en daarnaast ook het inzicht dat we ouders willen gunnen. Dit is altijd een afweging. Wanneer ouders hun kind aanmelden wordt hen in het aanmeldingsgesprek uiteraard verteld over onze manier van communicatie. De meeste ouders volgen de verschillende media al voordat hun kind vier wordt en naar school gaat.Bij aanmelding op KC Sterrenbosch wordt u gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen om integer met beeldmateriaal om te gaan.

 

Afspraken en privacy:            

-  We plaatsen geen portretfoto's van kinderen op onze openbare media; we plaatsen foto's van groepjes kinderen.

-  We zetten nooit achternamen op onze media.

-  We willen zoveel mogelijk inhoudelijk communiceren.

-  We gebruiken "goede smaak" bij het selecteren van beelden en teksten.

-  Wij reageren op reacties van ouders. Ook negatieve reacties nemen we daarin mee en gaan graag het verdere gesprek aan met die persoon.

-  We behouden het recht om ongepaste reacties (bijvoorbeeld ongepast taalgebruik) te verwijderen.

-  Wij vertrouwen de ouders en de ouders vertrouwen de school is ons uitgangspunt!