Ouderraad

De ouderraad bestaat uitsluitend uit ouders; zij dragen zorg voor het innen, verdelen en besteden van de oudergelden, waarover zij eens per jaar verantwoording afleggen in een brief naar de ouders. De OR ondersteunt het team bij het voorbereiden organiseren en uitvoeren van activiteiten. De school is en blijft eindverantwoordelijk.

Heeft u belangstelling of vragen, neem even contact op met de directie, die verwijst u naar de ouderraad.