Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van Kindcentrum Sterrenbosch.

De MR van Sterrenbosch bestaat uit 2 teamleden en 2 ouderleden. Bij een aantal vergaderingen wordt de directeur uitgenodigd voor advies en toelichting.

Wanneer komen we bij elkaar?

14 december 2021, 8 februari 2022, 12 april 2022, 24 mei 2022, 12 juli 2022

Leden van de MR:

Ouderleden: voorzitter Erik van Rosmalen, lid Marijke van Rooiij

Teamleden: Patty van der Linden en Ingrid van de Pol - Hanff

U kunt ons bereiken over vragen met betrekking tot het beleid van de school via een mail naar:

mr@kcsterrenbosch.nl.
 

Documenten algemeen: