Begaafdheid

Op school werken we met een begaafdheidsprogramma, 'de raketten', waar kinderen van groep 1 tot en met 8 aan deelnemen. 

Visie

Op KC Sterrenbosch willen wij alle kinderen onderwijs op maat bieden. We willen rekening houden met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Dit betekent dat wij als school gepast aanbod bieden aan kinderen die meer aankunnen, kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, kinderen die (hoog)begaafd zijn.

Kindcentrum Sterrenbosch biedt kinderen de vaardigheden die zij in de toekomst nodig hebben (samenwerken, creativiteit, digitale geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale-culturele vaardigheden).Op KC Sterrenbosch hanteren wij vier ankerpunten die samen de basis vormen van ons onderwijs.Een goed fundament van basiskennis, handelend leren met concreet materiaal, van en met elkaar leren en mede verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leerproces.

Uitgangspunt

Leerlingen die extra uitdaging aankunnen werken in kleine groepen met een aanbod om vaardigheden te ontwikkelen die verder gaan dan de kerndoelen van het primair onderwijs.

Doelen afgestemd op ontwikkelingsniveau van leerlingen:Onderzoekend leren - eerst zelf ontdekken, dan (eventueel) instructieExperimenteren naast gerichte/gestructureerde, maar open opdrachtenOpbouw in complexiteit, zowel van activiteiten als materialenKennisopbouw: hoog in de taxonomie van Bloom. Kennis in zulke mate beheersen dat leerlingen de kennis kunnen overdragen op anderen. Dit krijgt o.a. vorm in gastlessen geven aan de groepen.Leren leren: de leerlingen krijgen informatie over de werking van het brein en hoe leren tot stand komen. Daarnaast leren ze wat voor leerstijl zij zelf hebben en hoe ze hier goed mee om kunnen gaan.

Hierbij worden de volgende vaardigheden ontwikkeld:-  Programmeren-  Hogere orde denkvaardigheden-  Kritisch denken-  Onderzoekend leren-  Computervaardigheden-  Leren leren

Download hier ons plan begaafdheid: