Wat is een kindcentrum?

Kindcentra 0-13

Kinderdagverblijven en basisscholen vormen samen 0-13 Kindcentra. Dit houdt in dat op veel locaties voor kinderen van 0-13 jaar alles onder één dak te vinden is: kinderdagverblijf, peuterarrangement, de basisschool, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Basisschool Sterrenbosch heeft een intensieve samenwerking met Kanteel Kinderopvang. Vanuit onze kennis en ervaring werken wij samen aan de toekomst van uw kind. Dag in dag uit. We realiseren een doorgaande pedagogische en educatieve lijn en een doorgaande lijn op het gebied van zorg en ontspanning. Als partners stemmen we aanpak en aanbod structureel op elkaar af. Dat begint met een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen en ambities. 

Wij volgen en begeleiden de ontwikkeling van jouw kind

Je hoeft als ouder niet meer je kinderen op verschillende plekken op te halen. Maar, nog belangrijker: de ontwikkeling van jouw kind wordt van 0-13 jaar in samenwerking met de basisschool gevolgd en gestimuleerd. Daarmee zet KC Sterrenbosch in op een krachtige pedagogische omgeving: van de babytijd tot het verlaten van de basisschool. Daarbij verloopt de overgang van het kinderdagverblijf of peuterarrangement naar de basisschool geleidelijk aan heel soepel.