Missie & Visie

Op KC Sterrenbosch werken we met de volgende speerpunten:

-  Een goed fundament van basiskennis;
-  Van en met elkaar leren;
-  Ieder  kind is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces;
-  Handelend leren met concreet materiaal.