Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van Kindcentrum Sterrenbosch.

De MR van Sterrenbosch bestaat uit 2 teamleden en 2 ouderleden. Bij een aantal vergaderingen wordt de directeur uitgenodigd voor advies en toelichting.

Wanneer komen we bij elkaar?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Elke ouder van onze school mag als toehoorder naar de vergadering komen.

Leden van de MR:

Ouderleden:
Annemiek Weyers (voorzitter)
Erik van Rosmalen

Teamleden:
Patty van der Linden
Ingrid van de Pol - Hanff

U kunt ons bereiken over vragen met betrekking tot het beleid van de school via een mail naar:

mr@kcsterrenbosch.nl.
 

Data schooljaar 2020-2021:

De MR vergaderingen zijn dit schooljaar gepland op:
 

Documenten algemeen:

Medezeggenschapsreglement KC Sterrenbosch
Huishoudelijk reglement KC Sterrenbosch

Documenten schooljaar 2020-2021:

 

 

Documenten schooljaar 2019-2020:

Notulen MR vergadering 18 september 2019
Notulen MR vergadering 14 november 2019 (deze verschijnen na goedkeuring na 21 januari 2020)

Documenten schooljaar 2018-2019:

Notulen MR vergadering 18 september 2018
Notulen MR vergadering 12 november 2018
Notulen MR vergadering 22 januari 2019
Notulen MR vergadering 12 maart 2019
Notulen MR vergadering 14 mei 2019
Notulen MR vergadering 18 juni 2019

Documenten schooljaar 2017-2018:

Notulen MR vergadering 12 september 2017
Notulen MR vergadering 7 december 2017 
Notulen MR vergadering 31 januari 2018
Notulen MR vergadering 28 maart 2018
Notulen MR vergadering 31 mei 2018

Documenten schooljaar 2016-2017:

Notulen MR vergadering 6 juli 2016
Notulen MR vergadering 19 september 2016
Notulen MR vergadering 7 november 2016
Notulen MR Vergadering 12 december 2016
Notulen MR Vergadering 21 februari 2017

Brief informatiebijeenkomst schooltijden 
Verslag informatiebijeenkomsten schooltijden
Brief uitslag stemming schooltijden