Stel cookie voorkeur in

Op KC Sterrenbosch houden we ons aan de volgende leefregels:

We helpen elkaar

-  Samen staan we sterk; 1+1=3
-  We helpen elkaar met leren
-  We durven voor elkaar op te komen
-  We troosten elkaar
-  We lossen problemen met elkaar op

 

 

We ruimen op

-  Opruimen hoort bij de werktaken
-  We zijn zuinig op de spullen
-  Samen houden we de school netjes
-  We geven geleende spullen terug
-  We ruimen op voordat we aan iets nieuws beginnen.

 

We lopen rustig

-  Overal binnen de school
-  Zo voorkomen we botsingen
-  We storen anderen niet
-  Vertek op tijd, dan heb je alle tijd
-  We zien wat er om ons heen gebeurt.
 

 

We zijn aardig voor elkaar

-  We geven complimentjes aan elkaar
-  We behandelen anderen zoals we zelf behandeld
   willen worden
-  We mogen onszelf zijn
-  We luisteren naar elkaar
-  We groeten elkaar.

We praten zachtjes

-  Buiten en op de gang gaan we naar elkaar toe om
   iets te zeggen
-  We schreeuwen niet, maar praten
-  We praten netjes, dus geen schuttingtaal
-  We laten elkaar uitspreken
-  Ook leerkrachten en ouders praten rustig op de
   gangen en op het schoolplein

Preventie Machts Misbruik

Op school zijn er twee leerkrachten aangewezen als zogeheten PMM-ers. Dit zijn juf Jill en meneer Walter. Zij zijn er voor kinderen, die klachten hebben over voortdurend pesten, schelden, lichamelijk contact en ander ongewenst gedrag. Zij zijn te herkennen door middel van onderstaande poster:

Stoeien is gezond!

Stoeien draagt bij aan de sociale en motorische ontwikkeling van kinderen. Ook onderzoek laat zien dat stoeien een positief effect heeft.
Vaak hebben we de neiging om in te grijpen of het stoeien te verbieden. 
Op KC Sterrenbosch vinden we het belangrijk om kinderen de ruimte te geven om hun drang tot stoeien te kunnen uiten. Hierover hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn opgenomen in het volgende document:

'Stoeien is gezond'