Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van Kindcentrum Sterrenbosch.

De MR van Sterrenbosch bestaat uit 3 teamleden en 3 ouderleden. Bij een aantal vergaderingen wordt de directeur uitgenodigd voor advies en toelichting.
 

Wanneer komen we bij elkaar?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Elke ouder van onze school mag als toehoorder naar de vergadering komen.
De data van schooljaar 2017-2018 zijn:

Dinsdag 12 september 2017 20:00 uur
Donderdag 7 december 2017 20:00 uur
Woensdag 31 januari 2018 20:00 uur
Woensdag 28 maart 2018 20:00 uur
Dinsdag 8 mei 2018 20:00 uur
Donderdag 31 mei 2018 20:00 uur
Dinsdag 19 juni 2018 20:00 uur
 

Leden van de MR:

Ouderleden:
Annemiek Weyers
Beppie van Kuyk
Erik van Rosmalen

Teamleden:
Nena Heesakkers
René van der Weel
Ineke Walraven

U kunt ons bereiken over vragen met betrekking tot het beleid van de school via een mail naar:

mr@kcsterrenbosch.nl.
 

Documenten algemeen:

Medezeggenschapsreglement KC Sterrenbosch
Huishoudelijk reglement KC Sterrenbosch
 

Documenten schooljaar 2016-2017:

Notulen MR vergadering 12 september 2017
Notulen MR vergadering 7 december 2017 
Notulen MR vergadering 31 januari 2018

De notulen van de MR vergadering van 28 maart verschijnen na goedkeuring in de vergadering van 8 mei.
 

Documenten schooljaar 2016-2017:

Notulen MR vergadering 6 juli 2016
Notulen MR vergadering 19 september 2016
Notulen MR vergadering 7 november 2016
Notulen MR Vergadering 12 december 2016
Notulen MR Vergadering 21 februari 2017

Brief informatiebijeenkomst schooltijden 
Verslag informatiebijeenkomsten schooltijden
Brief uitslag stemming schooltijden