Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschoolsmanagement. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van basisschool Sterrenbosch.

De MR van Sterrenbosch bestaat op dit moment uit 3 teamleden en 3 ouderleden. Bij de vergaderingen is de directeur aanwezig voor advies en toelichting.
 

Wanneer komen we bij elkaar?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Elke ouder van onze school mag als toehoorder naar de vergadering komen.
De data van schooljaar 2017-2018 volgen z.s.m.
 

Leden van de MR:

Ouderleden:
Lenard Schoonen
Beppie van Kuyk
Annemiek Weyers

Teamleden:
Nena Heesakkers
René van der Weel
Ineke Walraven

U kunt ons bereiken over vragen met betrekking tot het beleid van de school via een mail naar:

mr@kcsterrenbosch.nl.

Documenten schooljaar 2016-2017:

Notulen MR vergadering 23 september 2017

Documenten schooljaar 2016-2017:

Notulen MR vergadering 6 juli 2016
Notulen MR vergadering 19 september 2016
Notulen MR vergadering 7 november 2016
Notulen MR Vergadering 12 december 2016
Notulen MR Vergadering 21 februari 2017

Brief informatiebijeenkomst schooltijden 
Verslag informatiebijeenkomsten schooltijden
Brief uitslag stemming schooltijden