Stel cookie voorkeur in

Op KC Sterrenbosch houden we ons aan de volgende leefregels:

We helpen elkaar

-  Samen staan we sterk; 1+1=3
-  We helpen elkaar met leren
-  We durven voor elkaar op te komen
-  We troosten elkaar
-  We lossen problemen met elkaar op

 

 

We ruimen op

-  Opruimen hoort bij de werktaken
-  We zijn zuinig op de spullen
-  Samen houden we de school netjes
-  We geven geleende spullen terug
-  We ruimen op voordat we aan iets nieuws beginnen.

 

We lopen rustig

-  Overal binnen de school
-  Zo voorkomen we botsingen
-  We storen anderen niet
-  Vertek op tijd, dan heb je alle tijd
-  We zien wat er om ons heen gebeurt.
 

 

We zijn aardig voor elkaar

-  We geven complimentjes aan elkaar
-  We behandelen anderen zoals we zelf behandeld
   willen worden
-  We mogen onszelf zijn
-  We luisteren naar elkaar
-  We groeten elkaar.

We praten zachtjes

-  Buiten en op de gang gaan we naar elkaar toe om
   iets te zeggen
-  We schreeuwen niet, maar praten
-  We praten netjes, dus geen schuttingtaal
-  We laten elkaar uitspreken
-  Ook leerkrachten en ouders praten rustig op de
   gangen en op het schoolplein